четврток, јули 18, 2019
Едукативни мултимедијални видеа за зголемување на медиумската писменост и потикнување на критичкото размислување кај младите. Видеата се дел од проектот „Младинска медиумска писменост“ кој го спроведува Центарот за ромска заедница Дром - Куманово и ТВ Плус...
ЦРЗ ,,Дром“  Куманово има потреба од ангажирање на 2 лица (едно од микро регион Паланка, Ранковце и Кратово и едно за микро регион Старо Нагоричане , Куманово и Липково) за спроведување на анкета за собирање на информации од институции,...
ЦРЗ ,,Дром“  Куманово има потреба од ангажирање на експерт за потребите на проектот ,,ПВР во сенка врз регулативата од социјална заштита“. Улогата на експертот ќе биде да спроведе анализа во времетраење од 4 месеци април-јули 2018 која ќе содржи конкретни...
Во февруари 2018 година ЦРЗ„Дром“ започнува со имплементација на проектот „Инклузивност на деца Роми  во образовниот процес“.Проектот  ќе се реализира во период од девет месеци и е поддржан од Европска унија IPA/2015/382038/002-грантисти се RRC и KMOP. Цел на проектот...
Денеска Среда 19 јуни помеѓу 10 и 12 часот се одржа Отворениот ден односно директни средби на припадниците на ромската заедница и претставниците на институциите. Настанот се одржа во ресторанот Грација, лоциран во населбата Карпош во Куманово. Галерија од Настанот
Проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите (ОМВ)“ се имплементира согласно Grant Contract (EuropeAid/136315/ID/ACT/MK) склучен на ден 26.12.2016 година помеѓу: Министерството за финансии – Сектор за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД), како договорен орган, Хабитат Македонија како...