недела, февруари 18, 2018
Денеска Среда 19 јуни помеѓу 10 и 12 часот се одржа Отворениот ден односно директни средби на припадниците на ромската заедница и претставниците на институциите. Настанот се одржа во ресторанот Грација, лоциран во населбата Карпош во Куманово. Галерија од Настанот
Проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите (ОМВ)“ се имплементира согласно Grant Contract (EuropeAid/136315/ID/ACT/MK) склучен на ден 26.12.2016 година помеѓу: Министерството за финансии – Сектор за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД), како договорен орган, Хабитат Македонија како...