Едукативни мултимедијални видеа за зголемување на медиумската писменост

141

Едукативни мултимедијални видеа за зголемување на медиумската писменост и потикнување на критичкото размислување кај младите. Видеата се дел од проектот „Младинска медиумска писменост“ кој го спроведува Центарот за ромска заедница Дром – Куманово и ТВ Плус – Куманово во рамките на проектот финансиран од Европската Унија КриТинк