Повик за експерт за потребите на проектот ,,ПВР во сенка врз регулативата од социјална заштита“

337

ЦРЗ ,,Дром“  Куманово има потреба од ангажирање на експерт за потребите на проектот ,,ПВР во сенка врз регулативата од социјална заштита“.

Улогата на експертот ќе биде да спроведе анализа во времетраење од 4 месеци април-јули 2018 која ќе содржи конкретни препораки врз основа на заклучоци,а во еден дел ќе содржи информации од Извештајот изготвен врз претходно спроведено анкетирање.Треба да биде изготвен нов ПВР(Проценка на влијание на регулативата ) за законот за социјална заштита кој ќе произлезе од анализа на постоечка законска регулатива од сферата на социјална заштита. И 2 месеци (Јули – Август) 2018 година за изработка на упатство за клучни алатки при процес на спроведување на ПВР.

Заинтересираните кандидати да го достават своето CV на e-mail denis.ilijevski@hotmail.comнајдоцна до 25.03.2017

За повеќе информации може да се јавите на 070 / 747 – 049