Повик за ангажирање на 2 лица (едно од микро регион Паланка, Ранковце и Кратово и едно за микро регион Старо Нагоричане , Куманово и Липково)

320

ЦРЗ ,,Дром“  Куманово има потреба од ангажирање на 2 лица (едно од микро регион Паланка, Ранковце и Кратово и едно за микро регион Старо Нагоричане , Куманово и Липково) за спроведување на анкета за собирање на информации од институции, но и од локални здруженија на граѓани за да добијат базични информации за степенот на познавање на процесот на ПВР (Проценка на влијание на регулативата )од сферата на социјална заштита посебно начините за нивно вклучување во процесот и колку тие до сега биле вклучени во ПВР.Анкетирањето ќе се врши во период април-јуни 2018.

Заинтересираните кандидати да го достават своето CV на e-mail denis.ilijevski@hotmail.com најдоцна до 25.03.2017

За повеќе информации може да се јавите на 070 / 747 – 049